Loading...

JR28-93(LR2D33)

  •      
适用范围

  JRS1(LR1-D)系列热过载继电器适用于交流50或60Hz,电压至660V,电流至80A及以下的电路中,供交流电动机的过载保护用,并且有差动机构和温度补偿环节,可与CJX2(LC1-D)交流接触器配装,也可独立安装。
  JR28(LR2-D)系列热过载继电器用于交流50或60Hz,电压至660V,电流至93A以下的电路中,供交流电动机热保护用。并且有差动机构和温度补偿环节,可与CJX2(LC1-D)交流接触器配装,也可独立安装。

动作特性


序号

整定电流倍数

动作时间

起始条件

环境温度

1

1.05

>2h

冷态

20±5℃

2

1.2

<2h

热态(接序号1试验后

3

1.5

<4min

4

7.2

10A

2s

≤63A

冷态

10A

4s

>63A


断相动作性能


序号

整定电流倍数

动作时间

起始条件

环境温度

任意二相

第三相

1

1.0

0.9

>2h

冷态

20±5℃

2

1.15

0

<2h

热态(接序号1试验后


主要技术参数


型号

编号

整定电流范围(A)

配用的接触器

LR1-D

09301

0.1~0.16

D09~D25

09302

0.16~0.25

D09~D25

09303

0.25~0.4

D09~D25

09304

0.4~0.63

D09~D25

09305

0.63~1

D09~D25

09306

1~1.6

D09~D25

09307

1.6~2.5

D09~D25

09308

2.5~4

D09~D25

09310

4~6

D09~D25

09312

5.5~8

D09~D25

09314

7~10

D09~D25

12316

10~13

D09~D25

16321

13~18

D09~D25

25322

18~25

D09~D25

40353

23~32

D09~D25

40355

30~40

D40、D50、D63

63357

38~50

D40、D50、D63

63359

48~57

D40、D50、D63

63361

57~66

D40、D50、D63

80363

63~80

D40、D50、D63

LR2-D

1301

0.1~0.16

D09~D32

1302

0.16~0.25

D09~D32

1303

0.25~0.4

D09~D32

1304

0.4~0.63

D09~D32

1305

0.63~1

D09~D32

1306

1~1.6

D09~D32

1307

1.6~2.5

D09~D32

1308

2.5~4

D09~D32

1310

4~6

D09~D32

1312

5.5~8

D12~D32

1314

7~10

D18~D32

1316

9~13

D25~D32

1321

12~18

D25~D32

1322

17~25

D32

2353

23~32

D25~D32

2355

30~40

D25~D32

3322

17~25

D40~D95

3353

23~32

D40~D95

3355

30~40

D40~D95

3357

37~50

D50~D95

3359

48~65

D50~D95

3361

55~70

D65~D95

3363

63-80

D80~D95

3365

80~93

D95


外形及安装尺寸